Od vasice do vasice

Barbana

Barbana, vas ki so jo obnovili domačini.

Biljana

Biljana je ena najlepših briških vasi, prepoznavna po značilnem zvoniku oglejskega tipa.

Ceglo

Ceglo, majhna vasica poimenovana po rimski delavnici opeke.

Dobrovo

Dobrovo je upravno središče Brd, ki se ponaša z največjo vinsko kletjo v Sloveniji ter še ohranjenim renesančnim gradom iz 17. stoletja. 

Frlanšče v Krasnem

Frlanšče v Krasnem z ohranjeno domačijo, hišo briškega kolona.

Gradno

Vas Gradno,  poimenovana po vrsti hrasta ki se imenuje "graden".

Hum

Hum, naselje na razglednem slemenu.

Kožbana

Na skrajnem zahodnem delu Brd, leži največji kraj v Kožbanskem kotu, vas Kožbana.

Medana

Medana, slikovita vinogradniška vasica s poudarjenim kulturnim utripom.

Plešivo

Obmejna vasica  Plešivo z zanimivim utrjenim zaselkom Jordano, nekdaj last jezuitov.

Šlovrenc

Nekoč mejni mejnik med Beneško republiko in avstriskimi deželami.

Senik

Senik, strnjena vasica z vidnimi vplivi beneške gradnje.

Snežeče

Z izginulim srednjeveškim gradom ter prenovljeno Polenčičevo hišo v kateri si lahko ogledate ohranjene ostanke gradu.

Vipolže

Z ohranjenimi zapuščinami starega gradu in mlini.

Vrhovlje pri Kojskem

Vrhovlje pri Kojskem, zaselek s poznobaročno romarsko cerkvijo Device Marije.

Belo, Nozno

Belo, nekdaj tipično briško strnjeno naselje, ter vas Nozno s  poznogotsko cerkvijo sv. Petra in Pavla.

Brezovk

Odmaknjena vasica Brezovk z beneško arhitekturo.

Cerovo

Cerovo, razdeljeno na Gornje in Dolnje Cerovo.

Fojana

Fojana, vasica z bogato zgodovino.

Golo Brdo

Obmejna vasica  Golo Brdo s prelepo srednjeveško cerkvico.

Hruševlje

Hruševlje z zanimivo gotsko cerkvico sv. Marjete.

Kojsko

Kojsko, razloženo briško naselje, nad katerim se dviga mala vzpetina s cerkvico Svetega Križa.

Kozana

Kozana, razgledna in razložena briška vas.

Neblo

Vas Neblo sestavlja več zaselkov, kar je značilnost krajev, ki so spadali v Beneško republiko.

Podsabotin

Podsabotin je vas, ki stoji ob vznožju hriba Sabotin.

Šmartno

Šmartno, nekdaj srednjeveška obmejna vojaška utrdba.

Slapnik

Slapnik, vasica polna zanimivih motivov in kamnoseških detajlov.

Vedrijan

Vedrijan, prve omembe vasi segajo v leto 1319.  Vas, ki je že od nekdaj bila prepoznavna po dobrem vinu.

Višnjevik

Višnjevik, po ljudskem izročilu velja, da je vas dobila ime po višnjah.

Vrhovlje pri Kožbani

Vrhovlje pri Kožbani, kjer stoji cerkvica sv. Andreja z najstarejšimi freskami v Brdih.