Cerovo

Gornje Cerovo je zanimivo z več plati. Omenja se že leta 1205, ko so na prostoru pred današnjo cerkvijo sv. Nikolaja imeli cerovski gospodje svojo graščino. Slednja je zdajšnjo podobo z baročno oblikovanimi pilastri, venci in oltarjem dobila leta 1754. Oba marmorna stranska oltarja sta izdelana po beneških vzorih. Zelo zanimiva je tudi krožna pot okoli obzidja.

V Dolnjem Cerovem boste lahko povprašali po izvoru debele verige okoli cerkve sv. Lenarta, zavetnika jetnikov in vseh vklenjenih, in izvedeli več zgodb o njej. Govorijo o zaobljubi kmeta, ki je z voli prevažal vino, obtičal z vozom v blatu nekje na poti in v zahvalo za srečno vrnitev dal skovati verigo z letnico 1859.
Cerkev ima zvonik s cinami, gotski prezbiterij ter baročno ladjo in opremo. Obdaja jo obzidje, od koder si boste lahko ogledali Brda z vseh strani. Ob cerkvi, kamor vodi slikovito stopnišče, je namreč precej razgledno, vidne so tudi ostaline ruševin nekdanjega gradu. V neposredni bližini so ob rušenju hiše našli zanimive kamnoseške detajle, ki bi jih lahko pripisali grajski arhitekturi, in mošnjiček s 97-imi srebrniki različnih kovnic in dežel iz 15. in16. stoletja.

nazaj >>