Kolesarski podvigi

Breskev

Dobrovo - Medana - Vipolže - Kozana - Šmartno -  Vedrijan - Dobrovo

Figa

Dobrovo - Neblo - Nozno - Vrhovlje - Gonjače - Šmartno - Dobrovo

Juliana Bike

Šmartno - Vrhovlje pri Kojskem- Kambreško - Srednje - Volče - Tolmin

Kolesarski zemljevid

Marelica

Dobrovo - Neblo - Jenkovo - Rutarje - Plešivo - Vipolže - Dobrovo

Sabotin

Poti so večinoma strme in posejane z obeležji 1. svetovne vojne.

Češnja

Dobrovo - Gonjače - Kojsko - Cerovo - Vipolže -  Medana - Dobrovo

Hruška

Dobrovo - Neblo - Vrhovlje pri Kožbani - Zarščina - Korada - Višnjevik - Dobrovo

Kaki

Dobrovo - Gonjače - Sabotin - Brestje - Kojsko - Vipolže - Dobrovo 

Kostanj

Dobrovo - Pristavo - Golo Brdo - Mirnik - Jenkovo - Neblo - Dobrovo

Oljka

Dobrovo - Višnjevik - Korada - Britof - Golo Brdo - Neblo - Dobrovo

Sliva

Dobrovo - Gonjače - Števerjan - Vipolže - Plešivo - Rutarje - Dolenje - Golo Brdo - Dobrovo