Slapnik

 

SLAPNIK je edina briška vas, v kateri ne živi nihče več.

Slapnik 5

V Slapnik se pride z odcepa ceste Vrhovlje-Korada, najbolje peš. 

Slapnik 2

V popolnoma izpraznjenem Slapniku se boste spraševali, kdo in kako so Slapenci živeli, kam so se odselili in zakaj. Večina prebivalcev se je namreč po drugi svetovni vojni odselila na Koprsko, v Argentino in drugam po svetu.

Slapnik 3Slapnik 4

Vasica, ki sicer propada, je polna zanimivih motivov in prelepih kamnoseških detajlov, ki pričajo o nekdanjem živahnem utripu. Slapnik čaka na boljše čase in predstavlja enega najlepših motivov za fotografe in slikarje.  

Slapnik 6Slapnik 9

Nekdaj je bilo naselje premožnih kmetov, kar lahko vidimo v lepih arhitekturnih detajlih.

Slapnik 10

nazaj >>