Kojsko

Spoznajte Kojsko, razlóženo briško naselje s 300 prebivalci, nad katerim se dviga mala vzpetina (290 m) s cerkvico Svetega Križa. Ustno izročilo govori o Svetem Križu na jezeru, in res izvirajo pod hribom številni studenci. Gotska cerkvica, sezidana okoli leta 1500 ima za Slovenijo nenavaden zvonik. Bolj kot na cerkveni stolp spominja na majhno utrdbo. Zaključuje se s cinami, ki so značilne za Brda, in se ponaša z zakladi izjemne umetniške vrednosti. Pot do nje je obdana s kapelicami križevega pota, freske pa so nastale v drugi polovici 17. stoletja. Sveti Križ je bil nekdaj znamenit romarski kraj. Ljudje so romali sem s Koroškega, iz Furlanije, z Goriškega, Vipavskega in iz Posočja, danes pa je predvsem zanimiva turistična točka. Glavni gotski krilni oltar je nastal leta 1515 v beljaški rezbarski delavnici in je eden najstarejših gotskih oltarjev na Slovenskem.

Kraj je edinstveno razgledišče, od koder se v lepem vremenu vidi vse do Alp in Jadrana. Od tod naj bi si italijanski kralj med soško fronto ogledoval bojne položaje na Sabotinu. Na strateški pomen kraja v 1. svetovni vojni kaže ohranjen 300-metrski predor ozkotirne železnice Na kalehih. Zanimiva je tudi cerkev Marijinega vnebovzetja, ki so jo v baročnem slogu prezidali v 2. polovici 18. stoletja, poznogotski je ostal le prezbiterij. Žal lahko vidite le nekaj ostankov (le nagrobni spomenik z napisnimi ploščami in grboma družine Coronini in Dietrichstein) nekoč najlepšega in največjega briškega gradu, ki je bil v 18. stoletju žarišče goriškega kulturnega dogajanja in je kot sedež sodne oblasti delil pravico skoraj celotnim Brdom.

Kojsko je bilo še pred 1. svetovno vojno gospodarsko in kulturno središče Brd, danes pa je izrazito vinogradniški kraj. Ima pošto, ambulanto, gostilno. Tik ob cesti si lahko ogledate spomenik Srečku Kumarju, znanemu zborovodji in glasbenem pedagogu. Leta 1086 se Kojsko prvič omenja kot kraj, ki ga je goriški grof Henrik podaril rožaškemu samostanu. Leta 1879 je bila v kraju prva pokušina, razstava in ocenjevanje vin, vsako leto pa tu praznujejo praznik Svetega Križa in priredijo procesijo.

nazaj >>