Anketa zadovoljstva

do 20

od 20 do 40

od 40 do 60

nad 60

1

2

3

4

5

6

več

sami

z družino

s prijatelji

drugo

poslovni obisk

družinske počitnice

aktivne počitnice

obisk prireditev

turistični vodnik, časopis, revija, knjiga

internet

osebno priporočilo (družina, prijatelji)

turistična agencija

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ne, nikoli več

ne

mogoče

da

da, z veseljem

Da


2+3=