Lokalni vodiči

Seznam lokalnih vodnikov po Brdih si lahko ogledate Seznam Lokalni vodniki Brda 2022.pdf (1).pdf

Register turističnih vodnikov območja Smaragdne poti in  Goriške regije je dostopen na: Register turističnih vodnikov 2016