Neblo

Vas Neblo v spodnjih Brdih sestavlja več zaselkov, kar je značilnost krajev, ki so spadali v Beneško republiko, in tudi njihova cerkev sv. Nikolaja iz druge polovice 15. stoletja je nekakšen zaselek. Cerkev, pred katero se nahaja majhen trg z vodnjakom, ima gotski prezbiterij, šilasto zaključen gotski portal na pročelju in baročno opremo. Zlati oltar beneškega tipa je nastal v 17. stoletju, pri sondiranju pa so našli tudi sledove fresk. Arheološko najdišče Borg v bližini dokazuje pomen tega kraja v antiki: v Neblem je bila namreč rimska lončarska delavnica.

nazaj >>