Konzorcij Brda in destinacija Brda nagrajena na Golden Wine Awards 2024

13.07.2024

Konzorcij Brda je nagrado prejel v kategoriji Consorzio internazionale dell'anno 2024 - Mednarodni konzorcij leta 2024 z obrazložitvijo: 

"Ko enotnost postane moč in ... kvaliteta. Konzorcij Brda že dvajset let deluje z logiko vključevanja in v znamenju trajnosti z namenom krepitve konkurenčnosti slovenskega vinogradništva in čara turizma na podeželju. Rezultati naših "sosedov" so vidna vsem. Vinska Slovenija ima danes prepoznavno identiteto, ki je zakoreninjena v večstoletni dediščini vrednot in tipičnosti in ki jo z dogodkom Brda Home of Rebula še dodatno krepi."

Slovenska turistična organizacija s predstavništvom v Italiji že od leta 2018 sodeluje in podpira delovanje mednarodne revije Food and Travel Italia, ki sicer izhaja v 18 državah in pokriva področje enogastronomije in »gourmet« potovanj. V sklopu dogodka Wine Awards 2024 je vodja Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota poudaril zadovoljstvo, ki ga prinaša dragoceno priznanje:

"Resnično smo zadovoljni, da so Brda s Konzorcijem Brda na podelitvi nagrad Golden Wine Awards 2024 prepoznana med boljšimi mednarodnimi turističnimi destinacijami enoturizma. Danes je destinacija nagrajena za svoje vztrajno delo, usmerjeno v izboljševanje odličnosti in kakovosti gostoljubja, ki ga lahko ponudi obiskovalcem."

Nagrado sta prevzela predsednik Konzorcija Brda Marjan Simčič in vodja Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.