Cerkev v Neblem

Cerkev svetega Nikolaja je bila zgrajena v 15.stoletju in ima gotski prezbiterij, šilasto zaključen gostki portal na pročelju in baročno opremo. Zlati oltar beneškega tipa je nastal v 17. stoletju. Pred cerkvico se nahaja majhen trg z vodnjakom.

nazaj >>