Cerkev v Vrhovlju pri Kožbani

Če se Kojsko ponaša z najstarejšim krilnim oltarjem, se cerkev Sv. Andreja ponaša z najstarejšimi freskami na območju Brd. Z njimi je poslikan prezbiterij in slavoločna stena. Med drugim zasledimo prizore iz življenja Svete Družine ter upodobitve svetnikov in apostolov. Posebno zanimive so podobe angelov z najrazličnejšimi inštrumenti iz časa nastanka fresk v 2. polovica 15. stoletja. Cerkvica stoji nad vasjo in sodi v primorski tip, ki ima pred vhodom postavljeno tako imenovano lopo - pokrit prostor in zvonik na preslico. V preteklosti so jo pokrivale kamnite ploščice - škrle.

nazaj >>