Sabotin - park miru

Sabotin je zaradi svoje razglednosti ter naravoslovnih in zgodovinskih zanimivosti pomembna izletniška točka Goriške, ki jo je vredno obiskati. Pohodnikom in kolesarjem je dostopen tudi pozimi, ko vrhove drugod po Sloveniji prekriva sneg.

Park miru na Sabotinu nudi obiskovalcem sprostitev v naravi, hkrati pa z jarki in kavernami iz prve svetovne vojne, ki ga prepredajo, spodbuja k premisleku o nesmiselnosti vojn in nasilja. Zato je njegovo poslanstvo postati glasnik miru in sožitja med narodi.

Naravoslovna posebnost Sabotina je zlasti njegovo rastlinstvo, saj se tu stikajo tri velika floristična območja Evrope- dinarsko, submediteransko in predalpsko. Nekatere rastlinske vrste zato prav na Sabotinu dosegajo skrajne meje območij svoje razširjenosti. Z vidika živalstva je Sabotin pomemben predvsem kot življenjski prostor in selitveni koridor nekaterih redkih vrst ptičev. Zato ima status naravne vrednote državnega pomena, razglašen je bil za ekološko pomembno območje, spada pa tudi v mrežo Natura 2000.

Najbolj pa je Sabotin znan po tem, da je čezenj v prvi svetovni vojni potekala soška fronta. Zaradi svoje lege nad Gorico je bil ključna obrambna točka avstro- ogrske armade, ki se je tu v letih 1915 in 1916 branila pred napadi  italijanskih oboroženih sil. Celoten Sabotin je prepreden s sistemi jarkov in kavern, ki sta jih obe vojskujoči se strani zgradili pri utrjevanju svojih položajev v obdobju 1915- 1917. Zlasti so zanimivi sistemi kavern na grebenu, ki so bili preurejeni v topniške  položaje po 6. soški bitki, ko je Sabotin zavzela italijanska armada. V bitkah na Sabotinu so bili udeleženi pripadniki številnih narodov, ki so se takrat borili v okviru avstro-ogrskih ali italijanskih oboroženih sil.

Pri nekdanji jugoslovanski stražnici na Sabotinu so kaverne očiščene in urejene za ogled. V stražnici je urejena informacijska točka, kjer je na voljo več informacij o značilnostih in zgodovini Sabotina, tam je tudi muzejska zbirka, posvečena prvi svetovni vojni in soški fronti ter vojni za osamosvojitev Slovenije.

 

Na jugovzhodu sabotinskega grebena se dviga 535 m visok vrh Sv. Valentina, kjer so vidne obnovljene ruševine cerkvenega kompleksa.

nazaj >>