Kožbana

Kožbana je največji kraj v Kožbanskem kotu, skrajnem zahodnem delu Brd, ki je bil nekdaj gospodarsko najbolj navezan na Krmin in Čedad in kjer so se ljudje preživljali predvsem z lesom, živinorejo in kostanjem. Sredi vasi se dviga gotska cerkev sv. Jurija, ki so jo povečali v 19. stoletju, notranjost pa barokizirali. Njen desni oltar spada v skupino t.i. zlatih oltarjev in je nastal leta 1687. Po ljudskem izročilu naj bi na mestu današnje cerkve stala starejša kapelica, ki naj bi bila prva cerkev v Brdih.

nazaj >>