Belo, Nozno

Če le utegnete, se sprehodite v Belo, nekdaj tipično briško strjeno naselje, na katero danes spominjata le še dva betonska spominska stebra. V prvi svetovni vojni je bila vas spremenjena v bolnišnico, zato so do nje zgradili cesto iz sosednjega Noznega. Nad Belim se dviga vzpetina Pungart, na kateri so vidne ruševine stolpa s pravokotnim tlorisom, namenjenega utrjenem bivališču v zgodnjem srednjem veku.

Ogleda vredno je Nozno s poznogotsko cerkvijo sv. Petra in Pavla na bližnjem griču. Prezbiterij in del cerkvene ladje sta gotska, zahodni del ladje in zvonik pa poznobaročna. Na tem mestu je verjetno že v 14. stoletju stal grad s stolpi, last goriških fevdalnih gospodov družine Orson.

 

 

nazaj >>