Šlovrenc

Zanimiv je Neblu bližnji Šlovrenc, ki je bil do leta 1798 mejna vas med avstrijsko monarhijo in Beneško republiko. Šlovrenška cerkvica sv. Lovrenca je poznobaročna, ima polkrožno apsido in zvonik oglejskega tipa, sezidan deloma leta 1667, deloma leta1898.

nazaj >>