Župnijski uradi

Župnija Biljana
Biljana 12
5212 Dobrovo
tel.: 05 30 45 014, 05 39 59 238

Župnija Kojsko
Kojsko 4
5211 Kojsko
tel.: 05 30 41 557

Župnija Šlovrenc
Šlovrenc 11
5212 Dobrovo
tel.: 05 30 45 208