Zelena shema slovenskega turizma

I feel

Kaj je Zelena shema slovenskega turizma?  

 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno – kulturno in naravno okolje.

Več informacij o zeleni shemi lahko dobite na spletni strani Slovenia Green.

 

Trajnostni turizem v Brdih

 

Briška pokrajina je idilično področje v Zahodni Sloveniji, v celoti pregneteno z delom človeških rok, pristno in avtentično, ki ohranja svoje sporočilo preko številnih tradicionalnih praznikov. Svetu dobro poznano briško sadje, briško vino, izvrstno oljčno olje in ostali briški pridelki ter dišeča, okusna briška kuhinja - so odlična popotnica za zgodbo aktivnih trajnostnih počitnic v pohodniških čevljih ali na kolesu.

Občina Brda je podprla Strategijo razvoja turizma v Brdih, ki jo je oktobra 2011 zasnoval javni zavod ZTKMŠ Brda. V dokumentu je opredeljen razvoj trajnostnega turizma, ki je ena od prednostnih nalog razvoja v Brdih. Turizem je skupaj s kmetijstvom glavna razvojna priložnost Brd. Temelji na ponudbi specifične kulinarike, s poudarkom na doma pridelani hrani, v kombinaciji s prvovrstnim briškim vinom, sadjem, oljčnim oljem, medo. Avtentičnosti pokrajine z bogato zgodovinsko, kulturno, etnološko dediščino in s ponudbo aktivnosti, ki bodo goste zadržale v destinaciji dlje časa. Med slednje sodi tudi enogastronomsko popotovanje, noto gostoljubja dodajajo pristne briške kmetije in sodobni hoteli, ki nudijo udobje tudi gostom z izbranimi okusi.

Leta 2015 je ZTKMŠ Brda zapisal novo vizijo in strategijo razvoja za obdobje 2015-2019, katera se dopolnjuje in predvsem nadgrajuje posamezne stebre razvoja z določenimi inovativnimi pristopi.

Destinacija Brda je znak Slovenia Green Silver* pridobila konec poletja 2016.

 

*Postopek za pridobitev znaka temelji na trajnostnih merilih in indikatorjih, ki so razvrščeni na področja: destinacijski menedžment, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima in poslovanje turističnih podjetij.

 

 

 

 

nazaj >>