Povzetek poslovnega poročila ZTKMŠ Brda za leto 2014