OBVESTILO O (PONOVNEM) DVIGU TURISTIČNE TAKSE V OBČINI BRDA

Obveščamo vas, da je bil objavljen Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse v Uradnem listu RS štev. 25/2014, 11. aprila 2014.
Vrednost točke turistične takse se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin in tako od 1. januarja 2015 znaša 0,115€, kar pomeni, da se je turistična taksa v Občini Brda zvišala iz 0,92 € na 1,15€.

Obenem pa vas obveščamo, da bo s 1.3.2015 začel veljati nov odlok o Turistični taksi, ki je bil sprejet na občinski seji dne 29.1. 2015. V tem odloku so podrobnejše definirani posamezni členi odloka in sicer: način porabe sredstev, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, nadzor,  kazenske določbe ter  prehodne in končne določbe.

 

Za ponudnike prenočitev v občini Brda pa je najpomembnejša informacija ta, da se spremeni vrednost točke iz 10 na 11 točk, tako, da bo od 1. marca 2015 dalje znašala polna turistična taksa 1,265€.

 

V priponki je obrazec, ki velja od 1.3.2015 dalje. Dobite ga tukaj.

nazaj >>