Pohodna pot TRCINKA

Peternel - Nozno - Slapnik - Peternel

Začetek poti: Spomenik pri Peternelu 
Dolžina: 9,7 km   
Potreben čas: 2,5 - 3 ure

Znamenitosti na poti: obeležje pri Petrnelu iz 2.sv. vojne, poznogotska cerkev sv. Petra in Pavla v Noznem 

Opis poti: Peternel-zaselek Pristavo-čez Zagrad-Nozno-pod zaselkom Slapnik-spust v dolino potoka Kožbanjšček-mimoProja-mimo naravne znamenitosti Krčnik-mimo Korit-Peternel