Certificate “Safe and healthy meetings and events”

Znak varno in zdravo na dogodke

Certifikat ''Varno in zdravo na dogodke''

Upoštevamo standarde za zagotavljanje višje stopnje zdravstvene varnosti udeležencev dogodkov

Navodila za varen obisk
Prenesi

Certifikat, kategorija: Prizorišče za dogodke
Prenesi

Certifikat, kategorija: Organizator dogodkov
Prenesi

 

Certificate ''Safe and Healthy Meetings and Events''

We comply with all the standards to ensure a high quality of health security for our event participants.

Certificate, category: Venue
Download

Certificate, category: Conference & Event Organiser
Download

 

Certificazione ''Safe and Healthy Meetings'' (''Convegni in sicurezza tutelando la salute'')

Seguiamo gli standard per garantire un altissimo livello di sicurezza sanitaria ai partecipanti ai nostri eventi.

Certificazione, categoria: Venue
Scarica

Certificazione, categoria: Conference & Event Organiser
Scarica